Pædagogik


Pædagogisk målsætning


Bostedet Solvangs pædagogiske målsætning er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt, og der arbejdes fremadrettet mod at beboerne kan varetage så mange aspekter af egen hverdag som muligt med mindst mulig indgriben fra personale.
Værdier


I tilgangen til beboerne på Solvang er det en grundlæggende værdi at være anerkendende og anskue beboeren som et ”Jeg”. Beboerne og personalet anskues som værende ligeværdige, hvor personalet bærer ansvaret for kvaliteten i relationen. Den anerkendende tilgang udspringer af respekt for beboerens værdier, vanemønstre og drivkraft, og det er således personalets opgave at bibeholde og styrke beboerenes følelse af autonomi.
Pædagogikken i praksis


Alle beboere har tilknyttet to kontaktpersoner. Beboer og kontaktpersoner arbejder sammen om at sætte mål indenfor områder, hvor beboeren ønsker at udvikle sig. Disse mål kan være på det personlige plan, eller de kan knytte sig til beboerens beskæftigelse.

Alle beboere er beskæftiget inden for et eller flere af Solvangs aktivitetstilbud.

 Dagligdagen


De fleste hverdage bruger beboerne i et af Solvangs aktivitetstilbud. Gennem afvekslende aktiviteter holdes kroppen i gang, og sanser og hjerne udfordres.

Fritiden bruges efter eget valg fx på forskellige spil og kreative aktiviteter, ligesom gåture vægtes højt.Ca. en gang om måneden tager vi  i klub i Nakskov. 

I vintersæsonen deltager flere beboere i aktiviteter under FIF (Fejø Idrætsforening), aktuelt hockey og linedance, ligesom to beboere dyrker motion i øens fitnessrum.

Nogle weekender er stille dage, hvor vi slapper af, mens der andre weekender arrangeres en tur væk fra øen til fx Knuthenborg, loppemarkeder mv.